03 Apr 2012

Andrzej Siek | rzeźbiarz | sculptor

fotografia, portret | portrait Comments Off on Andrzej Siek | rzeźbiarz | sculptor

W pracowni artysty… w świecie zmaterializowanej wyobraźni… w świecie tytana pracy. Brak mi słów, aby opisać wrażenia, jakich się doznaje w otoczeniu rzeźb – wytworów fantazji artysty. To trzeba zobaczyć!
Krakowska pracownia Andrzeja Sieka jest otwartą autorską galerią artysty (+48 604 162 382).

In the artist’s studio… in the world of materialized imagination… in the world of work giant. I am simply speechless, can’t even put my impressions into words. It is a “must see”!
Andrzej Siek‘s Atelier is also his ongoing art exhibition open by appointment (+48 604 162 382).

Andrzej Siek | Sculptor | photography ©joannakozek.com


 
Andrzej Siek | Sculptor | photography ©joannakozek.com
 
Andrzej Siek | Sculptor | photography ©joannakozek.com
 
Andrzej Siek | Sculptor | photography ©joannakozek.com

Comments are closed.