08 Dec 2012

szron na łące | hoar frost in the fields

Comments Off on szron na łące | hoar frost in the fields

pierwszy mroźny dzień | oszronione łąki w okolicach Krakowa

Comments are closed.